Obchodní spolupráce

V rámci poskytování služeb elektronických zabezpečovacích systému (EZS) a pultu centralizované ochrany (PCO) nabízíme všem firmám a technikům, kteří se zabývají návrhy a především instalací EZS obchodní spolupráci.

Našim cílem je zajistit všem zákazníkům, kteří si u vás zadali návrh a instalaci EZS, možnost následného připojení na PCO. V této oblasti naše společnost může svým obchodním partnerům zaručit:

  • dlouhodobé zkušenosti na českém trhu,
  • kvalitní poskytování služeb a
  • odměnu

Jaká bude Vaše odměna?

Nabízíme až čtyřnásobek odměny měsíčního paušálu.

Výsledkem této obchodní spolupráce by mělo být cílené kvalitní a komplexní zabezpečení objektu našich společných zákazníků v oblasti EZS a PCO.

V případě zájmu o nabízenou obchodní spolupráci, zašlete své kontaktní údaje a představu o spolupráci prostřednictvím formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu griffin@griffin.cz. Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete sdělit údaje do formuláře, zavolejte váš zájem o spolupráci na některé z telefonních čísel:
602 318 229, 602 618 782