FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTŮ je jeden z nejlepších a nejosvědčenějších způsobů zabezpečení majetku proti krádežím, haváriím a různým živelným pohromám.

Fyzická ochrana objektů zahrnuje tyto služby:

 • zabezpečení klidu a pořádku ve střežených objektech a areálech
 • kontrola a ochrana objektů formou obchůzek (k dispozici služební pes)
 • zabezpečení protipožární ochrany a obsluha elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů
 • kontrola vjezdů a výjezdů vozidel včetně posádek a materiálů
 • zabezpečení dopravně-provozních řádů
 • kontrola vstupu osob a zaměstnanců
 • řešení problémů v souladu se zákony ČR
 • udržování radiového a telefonního spojení s centrálním dispečinkem bezpečnostní služby
 • vedení evidence o průběhu služby
 • doprovod a fyzická ochrana při převozu finančních hotovostí
 • v případě vzniklých skutečností o narušení objektu – přivolání zásahového vozidla
 • zajištění kvalifikovaných pracovníků se znalostmi patřičných zákonů, protipožární ochrany a zdravotního minima