PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY je specializované zařízení, které slouží k monitorování Vašeho elektronického zabezpečovacího systému (EZS), prostřednictvím telefonního, radiového nebo GPRS spojení.

Náš pult centralizované ochrany je vybaven dvěmi na sobě nezávislými monitorovacími systémy pro příjem telefonických, radiových a GPRS signálů ze střežených objektů. Systém ochrany je sjednáván s každým klientem individuálně.

Zákazníci jsou připojeni na pult centralizované ochrany, který obsluhuje stálá operační služba (dohledové centrum). Toto dohledové centrum je v nepřetržitém spojení s výjezdovými vozidly. Posádky zásahových vozidel okamžitě reagují na pokyn operační služby a provedou výjezd a následnou kontrolu objektu, odkud bylo přijato poplachové hlášení.

Zákazníci jsou také ihned informováni o jiných chybových hlášeních jako je nízký stav baterie v ústředně nebo v čidlech, výpadek el. energie na objektu, otevření čidla atd.

Spolupráce s policií.

V případě kdy byl objekt narušen pokusem o vloupání, rozbitím výlohy či okna je ihned jak je to možné přivolána Policie. Váš zabezpečovací systém může obsahovat tlačítko v nouzi, vyhlašovat poplachová hlášení, technické a technologické stavy, tísňová volání, vyhlásí požární poplach atd . Pult centralizované ochrany přijímá hlášení všech funkcí připojeného systému Vašeho EZS. Naše technická úroveň zaručuje včasnou lokalizaci místa narušení objektu a tím i efektivní a včasný zásah výjezdové skupiny.

Jsme tam, kde nás potřebujete

  • NON-STOP dispečink střeží Váš majetek 24 hodin denně.
  • PCO vyhlásí poplach a ihned vyjíždí zásahové vozidlo.
  • Po vyhlášení poplachu posádka objekt zkontroluje.

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY je připojení Vašeho elektronického zabezpečovacího systému (EZS) na náš pult centralizované ochrany (PCO) pomocí telefonního, radiového a GSM spojení.
Náš pult centralizované ochrany je vybaven dvěma na sobě nezávislými monitorovacími systémy pro příjem telefonických, radiových a GSM signálů ze střežených objektů. Systém ochrany je sjednáván s každým klientem individuálně.

Zákazníci jsou připojeni na pult centralizované ochrany, který obsluhuje stálá operační služba (centrální operační středisko). Toto středisko je v nepřetržitém spojení s výjezdovými vozidly. Zásahová vozidla okamžitě reagují na pokyn z centrálního monitorovacího střediska a provedou výjezd na objekt, odkud bylo přijato poplachové hlášení.

Přestože sídlem centrálního střediska je Praha 10 – Uhříněves, zajišťujeme tuto službu v celé České republice. PCO střeží Váš objekt 24 hodin denně. V případě ohrožení Vašeho majetku zasáhneme během několika minut vlastními či nasmlouvanými prověřenými zásahovými vozidly. Zásahová vozidla nepravidelně kontrolují především v nočních hodinách připojené objekty.

Spolupráce

Krok č.1

Elektronická zabezpečovací signalizace (též EZS) vyhlašuje poplach v případech, kdy nepovolaná osoba vstoupí do střeženého prostoru, při vzniku požáru a dalších hlídaných stavech. Zabezpečovací systémy. Poplach je vyhlášen lokálně (houkají sirény), informace o poplachu může být přenesena na Pult centralizované ochrany ( PCO). Přenos dat umožňují všechny stávající ústředny zabezpečovacích systémů, často je však nutné je doplnit o komunikační zařízení.

Krok č.2

Většina současných ústředen zabezpečovacího systému umožňuje posílat data na pult centralizované ochrany pouze pomocí telefonního komunikátoru. Telefonní komunikátor však vyžaduje přítomnost pevné telefonní linky v objektu, tento způsob přenosu dat je navíc drahý a pachatelem snadno napadnutelný. Proto je zabezpečovací systém obvykle doplněn o některý z bezdrátových komunikačních zařízení. Nejčastěji se jedná o rádiový vysílač nebo GPRS komunikátor.

Krok č.3

Instalaci EZS a komunikačního zařízení a nastavení přenosu informací provede naše technická skupina.Před zahájením služeb PCO je ještě třeba sepsat Smlouvu o poskytování služeb pultu centralizované ochrany. Ve smlouvě je podrobně popsán střežený objekt, postup při kontrole objektu zásahovou skupinou, druh zvolené služby a její nastavení a další údaje potřebné pro řádné plnění služeb.

Pokud jste došli až ke kroku 3, děkujeme Vám za Vaši důvěru a věříme, že se stanete dalším z řady spokojených zákazníků společnosti GRIFFIN as